MvanOs
Managing Quality and Business Risks
Home

MQiP - Managing Quality and Business Risks in Programmes

De kwaliteitsaanpak MQiP (Managing Quality in Programmes) is gericht op het waarborgen van de kwaliteit in een programma. Uitgangspunt is dat de beperkte beschikbare middelen zo worden ingezet dat datgene wat de projecten of activiteiten binnen het programma opleveren een maximale bijdrage levert aan de verwezenlijking van die bedrijfsdoelstellingen. Door de programmamanager inzicht te geven in de kwaliteitsaspecten van het programma en de onderliggende projecten, waarbij tijdig wordt gerapporteerd over de kwaliteit van de beoordeelde (tussen)producten, inzicht wordt gegeven in de risico's die het programma kunnen beïnvloeden en het effect van gekozen maatregelen, kan tijdig worden ingegrepen en bijgestuurd indien nodig.

Lees verder

Alle rechten voorbehouden